In korte tijd veel geld verdienen met opties tegen een laag risico

AEX Optie voorbeeld

Wie winstgevend wil handelen in opties moet drie zaken goed inschatten:

 • de richting van de markt
 • het moment dat een marktbeweging zich voordoet
 • de totale lengte van de marktbeweging - de “swing” - en het tijdsvlak waarbinnen dit zich afspeelt

De kans dat iemand deze factoren allemaal correct inschat is klein. Het gevolg hiervan is dat de meeste handelaren blijven zitten met opties die waardeloos aflopen.

Timing en de richting van de markt spelen dus een belangrijke rol, verder zoeken we telkens situaties waarin:

 • het risico het laagst is
 • het winstpotentieel het grootst
 • het kapitaalbeslag zo klein mogelijk
 • de tijd tussen het openen en sluiten van de transactie zo kort mogelijk is

Om in te kunnen schatten of er koop- of verkoopkansen liggen proberen we telkens een beeld te krijgen van de volgende factoren:

 • De macro-economische situatie (beleid van de centrale banken)
 • Ontwikkeling van de US dollar
 • De olieprijs
 • De goud- en zilvermarkt
 • De rente ontwikkeling
 • Ontwikkeling van de aandelenmarkten
 • De koersgrafiek

Voor wat betreft de koersgrafiek nemen we de handelsbeslissingen uitsluitend op basis van:

 • de daggrafiek
 • de weekgrafiek
 • de maandgrafiek

Het voordeel hiervan is dat:

 • de betrouwbaarheid van de signalen groter is
 • er minder aan- en verkoop signalen gegenereerd worden

Wanneer een specifiek patroon op de koersgrafiek bijvoorbeeld een beleidswijziging van de Amerikaanse of Europese centrale bank onderschrijft kan dit een reden zijn om een koop- of verkooppositie op te zetten.
Voor een recent voorbeeld kijken we naar de koersontwikkeling van de AEX index in de periode mei 2019 tot oktober 2019.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.03.05

Om een goed beeld van de situatie te krijgen is het van belang te weten dat de aandelenmarkten zich sinds maart 2009 in een uptrend bevinden. Er is sprake van een “bull markt”.
Op de grafiek ontstaat een patroon van hogere toppen en hogere bodems. Telkens wanneer er een flinke koersdaling optreedt staan er kopers klaar om aandelen goedkoper in te kopen.
De oorzaak van deze enorme koersstijging na het uitbreken van de financiële crisis is het gevoerde beleid van de centrale banken. Dit beleid is erop gericht met nieuw gecreëerd geld maandelijks obligatieportefeuilles van banken op te kopen. Dit opkopen heeft een rentedrukkend effect. Dit werkt als volgt:

De marktrente en de koers van een obligatie bewegen tegengesteld aan elkaar.
Als de marktrente stijgt kopen beleggers uiteraard liever de nieuw uit te geven obligaties, waarop een hogere rente wordt vergoed.
De bestaande obligaties die een lagere rente uitkeren worden verkocht waardoor de koers daalt.

Het massaal opkopen van (staats) obligaties van commerciële banken door centrale banken onder de noemer “kwantitatieve geldverruiming” (Quantitative Easing - QE) heeft dus een drukkend effect op de rentetarieven. Deze aankopen drijven de prijs van de obligaties immers op. Dit is de hoofdoorzaak dat de rente- (hypotheek) tarieven historisch laag staan. Vaak wordt verwezen naar QE als het aanzetten van de geldpers of geld bijdrukken. In werkelijkheid wordt er een “1” en een aantal nullen ingetoetst op de computer waarmee betaald wordt voor de obligaties. Van daadwerkelijk geld bijdrukken is dus geen sprake. 

Met het geld dat de banken ontvangen hebben voor deze obligaties zijn onder andere posities opgebouwd in de aandelenmarkten. 

In feite treedt er een situatie op die vraag naar aandelen veroorzaakt vanuit verschillende hoeken:

 • De centrale bank creëert uit het niets geld en koopt obligatieportefeuilles op van banken
 • Deze banken kopen met dit geld aandelen van bedrijven waardoor de koersen oplopen
 • Door de lage spaarrente zoeken particulieren naar alternatieven en kopen ook aandelen
 • Bedrijven kunnen goedkoop geld lenen en kopen met dit geld hun eigen aandelen terug

Het verraderlijke van een bullmarkt is echter dat er tussentijds zeer felle correcties plaats kunnen vinden. Op de goederenmarkten zijn dalingen van 50% geen uitzondering. Deze bear fase kan soms enkele jaren aanhouden maar betekent dan niet het einde van de bull markt.

Op de aandelenmarkten zijn de correcties procentueel gezien wat minder heftig, maar tussentijdse dalingen van 10-20% zijn geen uitzondering. Deze prijsdalingen verschaffen een mooi instapmoment voor beleggers die bij willen kopen of een nieuwe positie op willen bouwen.

De huidige bullmarkt kenmerkt zich echter door een lage volatiliteit. Dit is een van de redenen dat veel hedge funds de deuren sluiten.

In ons voorbeeld focussen we op zo een tussentijdse correctie, en bekijken hoe hier winstgevend op ingespeeld kan worden.
We analyseren achtereenvolgens de fundamentele- en technische factoren die van invloed zijn op de koersvorming van de AEX index rond de top eind juli 2019.

Fundamentele analyse

Beleid van de centrale banken:

Op 31 juli 2019 verlaagde de Amerikaanse centrale bank, de FED, de rente met 25 basispunten.
Donald Trump oefende in de dagen voorafgaand aan de renteverlaging een hoop druk uit om het rentetarief met 50 basispunten te reduceren. En daar rekende de markt eigenlijk ook op. Dat de verlaging uiteindelijk maar een kwart procent betrof zorgde ervoor dat beleggers hun winst namen. In de weken voorafgaand aan deze rentestap, namen hedge funds en andere “professionals” long posities (koop posities) in, ervan uitgaande dat het rentetarief met een half procent teruggeschroefd zou worden. Het idee is dat de economie een grotere impuls krijgt bij een renteverlaging van een half procent, in plaats van een kwart procent.

Goud en zilverprijs:

Aanvankelijk zakten de goud- en zilverprijs weg. Een renteverlaging van een half procent was immers “bullish” geweest voor de edelmetalen waarop geen rente wordt vergoed. Het kwart procentpunt zorgde voor teleurstelling en drukte de markt enigszins. Sinds mei 2019 zitten de edelmetalen echter in een uptrend. Belangrijk is de wisselwerking met de aandelenmarkten. Als die wegzakken kan dat een nieuwe impuls voor de goud- en zilvermarkt betekenen.

Olieprijs:

In de dagen na de renteverlaging zakte de olieprijs flink weg. Olie wordt vaak gezien als indicator van economische activiteit. Ook aan de olieprijs is goed te zien dat beleggers op meer hadden gerekend dan een reductie van het rentetarief van slechts een kwart procent ten einde de economie een impuls te geven.

EURUSD: 

Een zelfde reactie als bij de edelmetalen. Aanvankelijk werd de US dollar iets sterker ten opzichte van de Euro als reactie op het uitblijven van een renteverlaging van een half procent. Een renteverhoging trekt kapitaal aan; een kleiner dan verwachte renteverlaging kan in die zin (tijdelijk) eenzelfde reactie veroorzaken. In de dagen na 31 juli 2019 verzwakte de US dollar en zorgde hiermee voor een impuls van de edelmetalen. Deze worden immers afgerekend in US dollars.

Aandelenmarkten:

Rond 586 is op 25 juli 2019 reeds een top neergezet op de koersgrafiek van de AEX index.
In minder dan twee maanden tijd is de markt bijna 10% gestegen. Dit gegeven en de teleurstelling van de renteverlaging van slechts een kwart procent zorgen voor koersdruk. De rentebeslissing van de FED geldt als “trigger” voor:

 • short posities in aandelen
 • long posities in goud en zilver (vlucht naar goud en zilver door lagere aandelenkoersen)
 • short posities in olie (beleggers dumpen olie anticiperend op een afnemende vraag door een vertragende economie)

Op de korte termijn zullen de aandelenmarkten onder druk komen te staan, een verkooppositie is gerechtvaardigd. Hoe vertalen deze “fundamentals” zich naar de koersgrafiek en zijn er patronen te ontdekken die aanknopingspunten bieden?

Technische analyse

Op 25 juli 2019 wordt een voorlopig hoogste koers neergezet rond 586. De orderflow duidt op een aanstaande koersdaling. Grote beleggers herpositioneren zich en maken gebruik van de liquiditeit, waar de particuliere beleggers voor zorgen die rond de top beginnen te kopen.  Er ontstaat een topvormingspatroon: een zogenaamde “key reversal”. We bekijken dit patroon in detail.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.04.48

Een “key reversal” is een patroon bestaande uit twee candles dat vrij zeldzaam is. De betrouwbaarheid van een dergelijk patroon is echter vrij groot.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.07.55

De rode candle overlapt in zijn geheel de voorgaande candle.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.08.33

De openingskoers van de rode candle is boven de hoogste koers van de kleine candle uitgekomen.
Tegelijkertijd is de slotkoers van de rode candle onder de laagste koers komen te liggen. Aanvankelijk startte de dag positief: de markt opende flink hoger.
Langzaam verslechterde het sentiment en begonnen de verkopers de overhand te krijgen. Handelaren die rond de top kochten waren genoodzaakt posities te sluiten. Nieuwe short posities werden ingenomen, dit leidde tot een versnelling van de koersdaling. Er werd een zogenaamde “key reversal” neergezet.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.09.04

Een key reversal is een patroon dat redelijk zeldzaam is op de daggrafiek en zeker op de week- en de maandgrafiek. De voordelen van een dergelijk patroon op de daggrafiek zijn:

 • hoge betrouwbaarheid
 • verschaft een nauwkeurig instappunt
 • een bearish key reversal leidt vaak tot een felle koersdaling in korte tijd

Hoe kan er in de praktijk geprofiteerd worden met een optiepositie van de ontstane situatie op de AEX index?

We nemen als instappunt de laagste koers van de key reversal op 575. In theorie gaan we op deze koers “short”, we verkopen, en op 540 sluiten we deze positie door middel van een sluitingsaankoop. Per saldo verdienen we dus 35 punten.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.15.19

Er ontstaat een winst/ verlies verhouding van ongeveer 1:3. Over het algemeen zoeken we winst/ verlies verhoudingen van 1:3 of hoger, bij voorkeur 1:5. Een gerealiseerde winst is in dat geval drie keer zo groot als het potentiële verlies. Ofwel: na een winst mag er drie keer een verlies optreden en staat de portefeuille nog steeds op break-even.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.15.49

Er zijn een aantal manieren om te profiteren van de koersdaling:

 • Een short positie opzetten met een future op de AEX
 • Een ETF op de AEX index verkopen
 • Een put optie kopen

Een future achten wij om de volgende redenen ongeschikt:

 • Er is een overnight risico. Als je na sluiting van de beurs een future positie aanhoudt kan de markt de volgende dag boven- of onder het stoploss niveau openen. Bij een short positie is het potentiële verlies dan zelfs onbeperkt met als risico dat een handelaar meer kan verliezen dan het saldo dat aangehouden wordt op de beleggingsrekening.
 • Te veel “leverage”; vaak hoge margin verplichting
 • Er moet een wijde stoploss aangehouden worden om te voorkomen dat de positie voortijdig uitgestopt wordt. De marktvolatiliteit werkt in die zin dus in je nadeel.

Aan een short positie met een ETF kleven de volgende nadelen:

 • Minder leverage dus moet een handelaar voldoende liquiditeit (financiële ruimte op de rekening) hebben om een aanzienlijke positie op te bouwen
 • Ook hier geldt een overnight risico. De markt kan een flink stuk boven het stoploss niveau openen waardoor het ingecalculeerde verlies wordt overschreden.
 • Beperkter winstpotentieel door ontbreken van “leverage”

Om de volgende redenen bieden put opties hier de beste mogelijkheden:

 • Het risico blijft beperkt tot de betaalde premie, ongeacht de koers van de onderliggende waarde (de AEX index in dit geval) op de afloopdatum. Er is geen sprake van overnight risico zoals dat geldt bij futures of ETF’s.
 • Een out-of -the money optie met een beperkte looptijd zal zeer goedkoop zijn. Door de felle koersdaling zal deze optie extreem snel intrinsieke waarde krijgen; de koper van een optie profiteert hier van “leverage”.
 • Een koersdaling na een onevenredig snelle prijsstijging zal vaak in korte tijd plaatsvinden. Bij opties speelt de factor “tijd” een grote rol; het is dus belangrijk dat de verwachte koersbeweging zich zo snel mogelijk voordoet. Handelen op basis van bepaalde koerspatronen, in dit geval een “key reversal”, levert een nauwkeurig instappunt op waarna de beweging vaak onmiddellijk van start gaat.

Onderstaand de indicatieve optiekoersen:

Koers AEX index 575

De put 565 kan voor EUR 2.95 aangeschaft worden. Dit is een out-of-the-money optie die nog geen intrinsieke waarde heeft. Dit betekent dat de marktkoers nog boven de uitoefenprijs van de optie ligt:

Marktkoers (575) > Uitoefenprijs (565)

Op het moment dat de markt daalt onder 565, gaat de optie waarde krijgen. De aandelenindex kan dan namelijk goedkoper gekocht worden en de optie geeft het recht te verkopen (de optie daadwerkelijk uit te oefenen) tegen de hogere koers op 565.

In ons voorbeeld daalt de AEX index naar 540.
De waarde van de put optie is het verschil tussen de uitoefenprijs (565) en de koers van de AEX index van dat moment: 540. Dit verschil is 25 punten.
Een optie heeft als onderliggende waarde 100x de AEX index.
De waarde van de put optie is dus: 25 punten x 100 = EUR 2500 euro.
Je hebt dus een put optie gekocht voor EUR 295 en deze vijf dagen later verkocht voor EUR 2500 -
een winst van bijna 750%.

Koers AEX index 540

Dit voorbeeld laat zien welke fundamentele- en technische factoren een rol spelen wanneer professionele handelaren een positie opzetten.
In dit specifieke voorbeeld kon goed op de situatie ingespeeld worden met een optie, aangezien de geanticipeerde marktbeweging zich direct voordeed. Er waren slechts vijf handelsdagen nodig om het koersdoel te halen.