Posities innemen op de goud- en zilvermarkt

Wheaton (goud en zilver)

We zoomen in op de goud- en zilverprijs in het laatste kwartaal van 2015.
We bekijken de verschillende scenario’s vanuit fundamenteel- en technisch perspectief.
Hoe presteren de belangrijkste “asset classes”; hoe verhouden deze markten zich tot elkaar en wat is de impact hiervan op het toekomstige koersverloop van de edelmetalen.

Fundamentele analyse

Beleid van de centrale bank:

De FED (de Amerikaanse centrale bank) overwoog in december 2015 voor het eerst sinds 2006 een renteverhoging. Een renteverhoging versterkt de positie van de US dollar. Beleggers zijn eerder geneigd hun geld in dollars aan te houden omdat er een hogere rente op wordt vergoed.
In dat geval verkopen ze dus bijvoorbeeld euro’s en kopen US dollars. Een sterkere US dollar betekent in theorie een lagere goudprijs. Er zijn dan immers minder US dollars nodig om een troy ounce goud te kopen.
De vraag is of deze eventuele renteverhoging eenmalig is, of het startschot van een reeks renteverhogingen.

Rond aankondigingen van centrale banken is het belangrijk om opmerkingen met betrekking tot het toekomstige te voeren beleid op de juiste wijze te interpreteren.
Het op waarde schatten van dit soort mededelingen is geen eenvoudige klus. Vaak schieten de koersen tijdens deze persconferenties alle kanten op, omdat de woorden van de baas van de centrale bank op een “goudschaaltje” worden gewogen door handelaren.
Op elke indicatie over het te voeren beleid wordt direct gereageerd met aan- of verkopen - de volatiliteit neemt toe. Vaak pas na de persconferentie, dat kan ook een dag later zijn, kiezen de koersen definitief richting.

Goud en zilverprijs:

In het laatste kwartaal van 2015 daalde de goudprijs van ongeveer USD 1200 naar een laagste punt van USD 1045. De all-time high van goud lag in 2011 op USD 1930.
Een daling van ongeveer 45% vanaf de top wordt gerealiseerd.

Bull- en bear markten corrigeren tussentijds vaak ongeveer 50%.
Dat betekent niet het einde van de trend, maar wel een periode waarin de “weak hands”, dit zijn bijvoorbeeld de ondergekapitaliseerde beleggers, het voor gezien houden.
Zo’n correctiefase fase kan jaren aanhouden.

De aanstaande renteverhoging is per saldo negatief voor de goud- en zilverprijs.
Op de edelmetalen wordt namelijk geen rente vergoed. De opslag van fysiek goud en zilver, bijvoorbeeld in de vorm van munten of baren, kost juist geld. In die zin concurreren de edelmetalen als beleggingsvehicle met financiële producten die wel rendement genereren.
Denk bijvoorbeeld aan de rente die je ontvangt wanneer je een obligatie aanhoudt, of winstuitkering in de vorm van dividend voor beleggers die aandelen in een bedrijf hebben. De rente op spaarrekeningen is momenteel geen argument aangezien die nihil is.

Institutionele beleggers en hedge funds hebben zich reeds gepositioneerd in afwachting van een renteverhoging. Het is niet onwaarschijnlijk dat op het moment dat de rente verhoogd wordt, de koersen op gaan veren. Retail traders komen de markt in om als laatsten short te gaan op goud en zilver en de professionals gebruiken deze liquiditeit om hun posities af te bouwen en eventueel long te gaan. Hun short posities worden geneutraliseerd door een sluitingsaankoop en nieuwe koopposities (long) worden opgezet.

Een typisch voorbeeld van “sell the rumour, buy the fact”. Vrij vertaald: verkopen wanneer de verwachting gaat spelen dat de rente verhoogd wordt en de prijzen van edelmetalen dus gaan kelderen. Vervolgens wordt de positie (lager) teruggekocht op het moment dat de rente daadwerkelijk verhoogd wordt door de centrale bank.

De goud/zilver ratio noteert boven de 75; historisch gezien is dit hoog. Er zijn dus 75 eenheden zilver nodig (troy ounce) om één troy ounce goud te kopen.  Traders zullen long zilver en short goud posities overwegen op basis van deze verhouding.
Het idee is dat de goudprijs overgewaardeerd is en de zilverprijs ondergewaardeerd.
Iemand die bullish is op de edelmetaalprijzen zou dus kunnen overwegen om zilver te kopen.
Het idee is dat de ratio terugzakt door een grotere stijging van de zilverprijs ten opzichte van de goudprijs.

Olieprijs:

In het laatste kwartaal van 2015 is de olieprijs gedaald van ongeveer USD 50 naar USD 34. Het sentiment is extreem negatief, de lage olieprijs is een nieuwsitem aan het worden.
Wanneer de mainstream media beginnen te schrijven over extreme koersdalingen markeert dit vaak een bodem in de markt. Het omgekeerde is bij extreme koersstijgingen eveneens het geval.

De daling van de olieprijs duidt in elk geval op een vertragende economie en deflatie. Twee zaken die haaks op een eventuele renteverhoging staan.
Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie (geldontwaarding); de waarde van het geld neemt toe.
Er kunnen dus meer goederen en diensten gekocht worden voor eenzelfde bedrag. In theorie is dit negatief voor de ontwikkeling van de goudprijs. Vaak wordt inflatie gekoppeld aan een hogere goudprijs. Dit verband is er in het verleden op bepaalde momenten zeker geweest.
Maar het ligt helaas niet zo zwart wit; telkens moet gekeken worden binnen welke context een stijging of daling plaatsvindt. Het is namelijk niet onmogelijk dat de goudprijs stijgt in een periode dat het algemene prijspeil daalt (deflatie).

EURUSD:

De dollar is het laatste kwartaal van 2015 flink sterker geworden; grote beleggers anticiperen dus waarschijnlijk vast op een renteverhoging. In oktober 2015 betaalde een Amerikaan USD 1.15 voor een euro, begin december 2015 nog maar USD 1.05. In december 2015 is de algemene verwachting dat er op korte termijn euro en dollar “pariteit” zal ontstaan. Een euro is dan even duur als een dollar, een verhouding van 1 staat tot 1.  
Maar tussen wat de massa verwacht en wat er daadwerkelijk gebeurt zit vaak een groot verschil.

Aandelenmarkten:

Ook de aandelenmarkten, de S&P index, de Dow Jones en de Nasdaq zitten in een dalende trend.
De redenen zijn de dalende olieprijs, als teken van afnemende economische activiteit, en de naderende renteverhoging. Een beleid gericht op renteverlagingen stimuleert de economie doorgaans en zorgt voor hogere aandelenkoersen, een renteverhoging zorgt voor een tegengesteld effect.
De lange termijn trend voor de aandelenmarkten is echter nog steeds sterk bullish.

Het Commitment of Traders report:

Het Commitment of Traders report laat zien dat goud- en zilverhandelaren zeer grote short posities hebben opgebouwd. Dit zou best eens een bodem kunnen markeren in de goud- en zilvermarkt aangezien alle grote partijen op zo’n moment al short zitten. Er kunnen winstnemingen ontstaan in aanloop naar de persconferentie van de FED. Het is immers nog geen uitgemaakte zaak dat de rente verhoogd wordt.

Redenen om goud en zilver te kopen:

  • Als de rente verhoogd wordt is dit gezien de flink gedaalde olieprijs en de dalende aandelenmarkten waarschijnlijk eenmalig
  • Handelaren hebben grote short posities opgebouwd in goud en zilver, vanuit een contrair oogpunt is een long positie interessant (short squeeze)
  • Extreem negatief sentiment m.b.t. de olieprijs en de EURUSD koers. Dit kan duiden op een bodem. Oplopende olieprijzen zullen voor inflatieangst zorgen en een zwakkere US dollar speelt de goudprijs eveneens in de kaart.

Bovenstaande analyse geeft behoorlijk wat aanknopingspunten met betrekking tot het toekomstige koersverloop van goud en zilver. Het belangrijkste gegeven is de aanstaande renteverhoging van de FED. Op 16 december 2015 wordt de rente inderdaad met 25 basispunten verhoogd (0.25%).

De goudmarkt zakt de dag erna eerst iets verder weg en begint dan aan een periode van hogere toppen en hogere bodems.

Charttechnische analyse

Wat opvalt aan de ontwikkeling van de goudprijs (spot) in de periode van half november 2015 tot eind januari 2016 is dat de koers beweegt tussen USD 1050 en USD 1120.
Het koerspatroon ontwikkelt zich in die periode als een soort halve cirkel met USD 1050 als laagste punt en USD 1120 aan weerszijden van de cirkel als hoogste punt.
Dit proces kan omschreven worden als “accumulatie”.; er worden geleidelijk aan koopposities opgebouwd.

Felle koersstijgingen worden opgevolgd door ongeveer even grote koersdalingen. Nadat een laagste koers is neergezet herhaalt dit proces zich maar kruipt de koers elke dag een stukje omhoog.
Tijdens deze fase bouwen de professionals geleidelijk aan een kooppositie op ten koste van de retail traders, de particulieren, die met hun verkopen zorgen voor de benodigde liquiditeit. 
Per saldo loopt de koers langzaam op totdat een uitbraak naar boven, vergezeld van een toenemend handelsvolume, plaatsvindt.

Conclusie:

Onze fundamentele analyse rechtvaardigt een kooppositie. De kans dat de goud- en zilverprijzen verder zullen stijgen is groot, een kooppositie (Long) van de mijnbouwaandelen-sector ligt voor de hand.

Mijnbouwaandelen bieden het voordeel van leverage. Koersstijgingen van de goud- en zilverprijs zullen versterkt tot uiting komen in de koersen van de mijnaandelen. Deze bedrijven produceren goud en zilver tegen een bepaalde kostprijs. Een stijging boven deze productieprijs betekent dus pure winst. Met als gevolg een sterkere procentuele stijging van het aandeel ten opzichte van het onderliggende edelmetaal.

Het aandeel waar wij naar kijken is Wheaton Precious Metals Corp. Dit bedrijf produceert echter geen goud en zilver maar koopt de productie op van andere bedrijven; met een flink grotere exposure op de zilverprijs. Het grootste deel van de opgekochte productie betreft zilver. Met dit gegeven wordt ingespeeld op de hoge goud en zilver ratio van 75, waardoor een aankoop van zilver momenteel aantrekkelijker is dan goud.

Wheaton is een zogenaamde “gold and silver streamer”; ze produceren niet zelf. De risico’s voor deze “senior miner” zijn daardoor lager. Het hoogste risico zit bij de “junior miners”.
Deze bedrijven produceren nog niet, en zijn bezig met boringen maar verwachten in de toekomst wel deel uit te gaan maken van de groep “producers”. Deze aandelen fluctueren het meest.

Positie: Long Wheaton Precious Metals Corp.

We bekijken de koersgrafieken van het aandeel Wheaton Precious Metals Corp. in de periode van juli 2015 tot maart 2016.

Daggrafiek (Voorbeeld I)
(periode: 1 juli 2015- 7 maart 2016)

De gele lijn rond het USD 17.25 niveau markeert een lange termijn weerstandsniveau op basis van gelijke koerstoppen en bodems (candles) op de maandgrafiek. Dit is dus een zeer relevante weerstand.
De laagste koers werd bereikt rond 25 januari 2016. Dat is opvallend aangezien de goud- en zilverprijzen reeds in december 2015 een laagste koers noteerden. De verklaring ligt in de aandelenkoersen die eveneens in januari 2016 een laagste punt bereikten, en de mijnbouwaandelen mee omlaag trokken.

De mijnbouwaandelen hebben vaak een signalerende functie en beginnen een stijging dikwijls voordat de goudprijs gaat stijgen. Hetzelfde fenomeen doet zich voor wanneer er een prijsdaling van goud aan zit te komen. In die zin is het dus opmerkelijk dat dit aandeel pas een bodem neerzette, nadat de edelmetalen een laagste koers noteerden, een maand eerder.

Onderstaande grafiek laat zien dat vanaf eind januari 2016, de koers noteert dan rond de USD 10.00, een patroon van hogere toppen en bodems ontstaat; de koers wil uitbreken.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.27.04

Op onderstaande grafiek is vlak onder de cruciale weerstand een inside bar patroon zichtbaar.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.27.28

Daggrafiek
(periode: 29 februari 2016- 11 augustus 2016)

We zoomen verder in op de grafiek en kijken naar de periode maart 2016 tot augustus 2016.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.27.55

Op onderstaande grafiek zijn drie inside bar patronen omcirkeld. Het tweede patroon biedt een ideaal instapmoment. Tussen 4 en 11 april wordt een laagste koers neergezet, terwijl het volume terugvalt.
Een lagere koers onder afnemend volume duidt niet op een breed gedragen bearish sentiment. Met andere woorden: de daling zou weleens ten einde kunnen zijn. Het inside bar patroon dat ontstaat bevestigt dit. De uitbraak van dit patroon rond USD 16.50 rond 11 april levert een prima instapniveau op.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.28.25

Het derde inside bar patroon rond USD 21.00 ( eind juni 2015) kan als continueringspatroon gezien worden.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.28.51

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.29.18

Met name het derde patroon levert als afzonderlijke transactie een prima winst- en verlies verhouding op.

Een belegger die echter rond USD 16.50 (11 april 2016) het aandeel kocht, heeft vier maanden later een winst van bijna 100%, wanneer de koers een voorlopige top noteert rond USD 31.50.

Daggrafiek (Voorbeeld II)

In het tweede voorbeeld kijken we naar de situatie rond de goud- en zilverprijs in het tweede en derde kwartaal van 2019. We bespreken de verschillende scenario’s vanuit fundamenteel- en technisch perspectief. Hoe presteren de belangrijkste “asset classes”, hoe verhouden deze markten zich tot elkaar en wat is de impact hiervan op het toekomstige koersverloop van de edelmetalen?

Fundamentele analyse

Beleid van de centrale bank:

In december 2018 heeft De FED de rente verhoogd met 25 basispunten. Gek genoeg zijn er reeds voor deze beslissing tekenen die er op duiden dat dit voorlopig wel eens de laatste renteverhoging zou kunnen zijn. De tegenvallende macro-economische cijfers, de handelsspanningen tussen de VS en China en de problemen rond de Brexit kunnen de economie in 2019 gaan vertragen.

Een nieuwe renteverhoging is hiermee van de baan en er wordt nu zelfs gespeculeerd op een renteverlaging.; eventueel in combinatie met het heropstarten van het Quantitative Easing programma - een vrij drastische beleidswijziging van de FED. Ook de Europese centrale bank neigt een draai te maken naar een soepeler monetair beleid.

Deze ontwikkelingen zijn op de korte termijn positief voor de goud- en zilverprijs. Beleggers die rendement zoeken in de vorm van rente, hebben immers een argument minder om niet in edelmetalen te investeren.  

Onderstaand een opsomming van de ontwikkelingen die gedurende deze periode kunnen leiden tot hogere goud- en zilverprijzen:

  • Beleidswijziging van de Centrale Bank (renteverlaging)
  • Handelsspanningen tussen de VS en China
  • Chaos rond de Brexit
  • Mogelijk heropstarten Quantitative Easing
  • Door de lage spaarrente gaan beleggers op zoek naar alternatieven in de vorm van edelmetalen, onroerend goed en crypto currencies.
  • De onroerendgoedprijzen staan echter historisch hoog, en Bitcoin heeft sinds 1 april 2019 in twee en een halve maand een stijging van 230% laten zien.
  • Goud en met name zilver zijn ondergewaardeerd en bieden medio juni 2019 het beste alternatief (waarde).

Goud en zilverprijs:

De goudkoers beweegt tegen de lange termijn weerstandszone aan tussen USD 1350 en USD 1375 die sinds 2014 niet meer doorbroken is. Een overtuigende opwaartse uitbraak van deze zone (concreet betekent dit een slotprijs op de weekgrafiek boven USD 1375) geeft een koopsignaal.

De zilverprijs komt nog niet echt van z’n plaats. Dit fenomeen doet zich vaker voor aan de vooravond van een periode van stijgende edelmetaalprijzen; de goudprijs gaat als eerste omhoog en de zilverprijs volgt wat later.

De goud/zilver ratio staat op 1 april 2019 op 85.
Op 8 juli 2019, de goudprijs is dan al aan een stijging begonnen, noteert de ratio een voorlopig hoogste stand van 93. Dit is historisch hoog.
Handelaren zullen long zilver- en short goud posities overwegen op basis van deze verhouding. Op 2 september, zilver heeft inmiddels een inhaalslag gemaakt, staat de ratio weer net iets onder de 80.

Olieprijs:

In december 2018 noteert de olieprijs als laagste stand USD 45. Net als de aandelenmarkten begint de olieprijs na de renteverhoging van december 2018 aan een stijging, die uitmondt in een hoogste koers van USD 64 medio april 2019. De daling van 21% binnen de anderhalve maand die daarop volgt duidt op een verder vertragende economie. Voor de centrale bankiers vormt dit een extra argument om opnieuw geld in de economie te pompen. Per saldo is deze ontwikkeling bullish voor de goud- en zilvermarkt.

EURUSD: 

De kans dat de ECB eenzelfde beleid als de FED gaat volgen in de nabije toekomst is groot. De Europese economie staat er echter een stuk slechter voor dan de Amerikaanse, dus een sterkere US dollar ligt voor de hand. Dit is per saldo negatief voor de goudprijs. Een periode waarin de US dollar aan waarde wint, en de goudprijs toch stijgt, is echter niet onmogelijk.

Aandelenmarkten:

Na de laatste renteverhoging van de FED in december 2018 hebben de aandelenmarkten de stijging weer hervat. De Amerikaanse aandelen staan op recordhoogte. In november 2020 staan er verkiezingen gepland in de VS. Om die reden oefent Donald Trump flink wat druk uit op de FED om de rente met een half procent te verlagen. De aandelen zitten nog steeds in een bullmarkt en zullen ook een boost krijgen van een eventuele renteverlaging en het heropstarten van het Quantitative Easing programma.

Tussentijdse felle dalingen vormen echter een onderdeel van een bullmarkt en kunnen een impuls vormen voor de goud- en zilverprijs. Een scenario dat de aandelenmarkten en de goudprijs tegelijkertijd stijgen is overigens niet ondenkbaar.

Het Commitment of Traders report:

De commercials zitten short goud en zilver. Het gaat hier om een historisch hoge positie. Er is dus niet zo heel veel voor nodig om een short squeeze te veroorzaken. Vanuit contrair oogpunt een prima moment om een tegengestelde transactie af te sluiten.

Mijnbouwaandelen:

de koersen van de bedrijven die goud en zilver uit de grond halen en verwerken zijn al flink aan het oplopen. Een mijnbouwaandeel reageert extra sterk op een koersstijging van de goudprijs. Vaak hebben deze aandelen een signalerende functie: nog voordat de edelmetalen beginnen te stijgen lopen de koersen van deze bedrijven al op.

Het omgekeerde gebeurt ook regelmatig: op een dag dat de goud- en zilverprijs flink stijgen, blijven de mijnbouwaandelen achter. De koersen staan nauwelijks in de plus. Plotseling draait de markt om en zakken de koersen van de mijnbouwaandelen weg. Niet veel later volgen de goud- en zilverprijs en eindigen de dag in de min.
Iemand die actief in goud en zilver handelt zal dus altijd willen weten hoe de correlatie met de mijnbouwaandelen zich ontwikkelt.

Als een handelaar een positie overweegt in de goud- of zilvermarkt bieden mijnbouwaandelen leverage - het zogenaamde hefboomeffect. In 2008 steeg het aandeel Wheaton van USD 2.85 naar USD 45 in 2011, dat is ongeveer 1478%. In diezelfde periode stegen goud en zilver respectievelijk ongeveer 175% en 470%.

Charttechnische analyse:

Sinds 2014 heeft zich een bodempatroon gevormd in de goudmarkt. Na de bodem rond USD 1045 in 2015, kenmerkt dit patroon zich door hogere bodems en een horizontale weerstandszone tussen USD 1350 en USD 1375. Sinds april 2014, de afgelopen vijf jaar, heeft de koers niet meer boven USD 1375 genoteerd.
Een structurele uitbraak boven dit niveau zal dus een flinke koersstijging kunnen veroorzaken.

Conclusie:

Onze fundamentele analyse rechtvaardigt een kooppositie. De kans dat de goud- en zilverprijzen verder zullen stijgen is groot; een kooppositie (Long) van de mijnbouwaandelen sector ligt voor de hand.

Zoals eerder besproken produceren deze bedrijven tegen een bepaalde kostprijs. Wanneer de grondstofprijs boven dit niveau stijgt werkt dit als een hefboom op de aandelenkoers van een mijnaandeel.
Dit bedrijf produceert geen goud en zilver maar koopt de productie op van andere bedrijven. Het grootste deel van de opgekochte productie betreft zilver. Met dit gegeven wordt ingespeeld op de hoge goud en zilver ratio van 91, waardoor een aankoop van zilver momenteel aantrekkelijker is dan goud.

Positie: Long Wheaton Precious Metals Corp.

We bekijken eerst de technische situatie van het aandeel Wheaton Precious Metals Corp. in de periode voor de uitbraak rond mei 2019.

Daggrafiek
(periode: 26 maart 2019- 13 september 2019)

Onderstaande grafiek laat zien dat er rond mei 2019 een bodem wordt gevormd iets onder het USD 20 niveau. Er ontstaat opnieuw een soort halve cirkel als bodempatroon. Het koersverloop is grillig en duidt op “accumulatie”. Felle stijgingen worden afgewisseld met dalingen van ongeveer hetzelfde kaliber. Eind mei begint de koers op te lopen en ontstaat een structuur van hogere toppen en bodems. Het handelsvolume loopt op en een uitbraak volgt.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.29.48

Op onderstaande grafiek zijn twee inside bar patronen omcirkeld; het eerste patroon rond 8 juli biedt een ideaal instapmoment.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.30.16

Het tweede inside bar patroon rond USD 27.50 ( eind augustus 2019) kan als continueringspatroon gezien worden.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.30.40

Het eerste patroon levert een prima winst en verlies verhouding op; een belegger die rond USD 24.25 (15 juli 2019) het aandeel kocht heeft twee maanden later een winst van bijna 28% wanneer de koers een voorlopige top noteert rond USD 31.00. De winst en verlies ratio staat ruim boven het minimum van 1:5.
Vanuit fundamenteel-, technisch- en risico oogpunt is dit een goed onderbouwde transactie die uitstekende winstkansen oplevert tegen een beperkt risico.

Schermafbeelding 2019 12 13 om 09.31.09